Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε  Παιδιά, Εφήβους & Ενηλίκους. Θεωρητικό υπόβαθρο, Διαφοροποιημένες Προσεγγίσεις, Τεχνικές/Πρακτικές Παρέμβασης

Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία σε  Παιδιά, Εφήβους & Ενηλίκους. Θεωρητικό υπόβαθρο, Διαφοροποιημένες Προσεγγίσεις, Τεχνικές/Πρακτικές Παρέμβασης ....  Άνοιγμα

Σύγχρονη Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία: Θεωρητικό υπόβαθρο, κλινική πρακτική,δεδομένα αποτελεσματικότητας δια ζώσης  και εξ αποστάσεως 

Σύγχρονη Ψυχοδυναμική Ψυχοθεραπεία: Θεωρητικό υπόβαθρο, κλινική πρακτική,δεδομένα αποτελεσματικότητας δια ζώσης  και εξ αποστάσεως ....  Άνοιγμα