Ιατρική Γενετική στο καρδιαγγειακό παιδιών και εφήβων 

Ιατρική Γενετική στο καρδιαγγειακό παιδιών και εφήβων

ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ Ανδρέας
Καθηγητής Παιδιατρικής-Παιδιατρικής Καρδιολογίας Α.Π.Θ.,Β’ Παιδιατρική Κλινική Α.Π.Θ.,Νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ>>, Θεσσαλονίκη