Μετασχηματίζοντας τον Κόσμο Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για την Εφηβική Υγεία έως το 2030 Γ#Π 17!!

Μετασχηματίζοντας τον Κόσμο
Στόχοι Αειφόρου Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών για την Εφηβική Υγεία έως το 2030

ΜΠΑΚΟΠΟΥΛΟΥ Φλώρα Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδιατρικής-Εφηβικής Ιατρικής ΕΚΠΑ Ειδικό Κέντρο Εφηβικής Ιατρικής Ε.Κ.Ε.Ι. και Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής
Παιδίατρος Εφηβικής Ιατρικής Επιστημονική Υπεύθυνη Ειδικού Κέντρου Εφηβικής Ιατρικής Ε.Κ.Ε.Ι. Έδρα UNESCO Εφηβικής Υγείας και Ιατρικής Χωρέμειο Ερευνητικό Εργαστήριο
Α Παιδιατρική Κλινική Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο Παίδων Η Αγία Σοφία