Ο αθλητής με ΣΔ1   

Ο αθλητής με ΣΔ1 

ΚΩΣΤΕΡΙΑ Ιωάννα
Παιδίατρος-Εξειδίκευση στον ΣΔ,Επιμελήτρια Α’,Τμήμα Ενδοκρινολογικό-Αύξησης & Ανάπτυξης ΓΝ Παίδων «Π&Α Κυριακού», Αθήνα