ΜΑΚΡΟΑΔΕΝΩΜΑ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΑΔΕΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΜΑΚΡΟΑΔΕΝΩΜΑ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΑΔΕΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

Έστειλε:ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ Α., Ενδοκρινολογος Ενδοκρινολογικη Κλινικη,
ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, Θεσσαλονικη aiavramidis@gmail.com
ΑΞΟΝΙΚΗ ΤΟΜΟΓΡΑΦΙΑ
ΥΠΟΦΥΣΗ
ΜΑΚΡΟΑΔΕΝΩΜΑ ΥΠΟΦΥΣΗΣ ΜΕ ΕΞΩΑΔΕΝΙΚΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗ

ΒΤΡΝ