ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ

ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ

ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ

ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ

ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ

ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ

Έστειλε:ΣΥΛΛΟΓΗ_ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ-Α,Ενδοκρινολογος,Ενδοκρινολογικη
Κλινικη,ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, Θεσσαλονικη ._aiavramidis@gmail.com
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ-CASE-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ_ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ-ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΘΗΛΩΔΟΥΣ ΚΑΙ ΜΥΕΛΟΕΙΔΟΥΣ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ-caseAIA212