ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΘΗΛΩΔΕΣ

ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΘΗΛΩΔΕΣ

ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΘΗΛΩΔΕΣ

ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΘΗΛΩΔΕΣ

ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΘΗΛΩΔΕΣ

ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΘΗΛΩΔΕΣ

ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΘΗΛΩΔΕΣ

Έστειλε:ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΡΑΣΣΑΣ-ΠΟΝΤΙΚΙΔΗΣ Ενδοκρινολόγοι,Ενδοκρινολογική
κλινική, ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΝΑΓΙΑ Θεσσαλονικη ΔΙΕΥΘ.Dr ΚΡΑΣΣΑΣ Γερ.
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ
ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΘΗΛΩΔΕΣ

ΔΙΗΘΗΤΙΚΟ ΘΗΛΩΔΕΣ ΚΑΡΚΙΝΩΜΑ

ΑΠΟΦΡΑΞΗ ΤΡΑΧΕΙΑΣ

ΠΑΡΕΚΤΟΠΙΣΗ ΤΡΑΧΕΙΑΣ

.

thyr-case-1551–06