ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ

Έστειλε:ΣΥΛΛΟΓΗ_ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ-Α,Ενδοκρινολογος,Ενδοκρινολογικη
Κλινικη,ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ, Θεσσαλονικη ._aiavramidis@gmail.com
ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ-CASE-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ
ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΔΙΑΓΝΩΣΗ_ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ

ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΝ_ΚΑΚΟΗΘΕΣ ΝΕΟΠΛΑΣΜΑ ΘΥΡΕΟΕΙΔΗ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΟ+ ΒΡΟΓΧΟΚΗΛΗ
ΠΟΛΥΟΖΩΔΗΣ ΤΟΞΙΚΗ

ΘΥΡΕΟΕΙΔΗΣ-caseAIA198

ΒΤΡΝ