NETs Theranostics  – PET/CT

NETs Theranostics  – PET/CT

ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ Νικόλαος
Επίκουρος Καθηγητής Πυρηνικής Ιατρικής, PET/CT – ΠΓΝ Πάτρας