ΝΤΕΛΙΚΟΥ Σοφία

Business Genre
Long Business Description

Αιματολόγος
Μοναδα Μεσογειακής Αναιμίας και Δρεπανοκυτταρικής νόσου, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο, Αθήνα

Business Address
ΑΘΗΝΑ

Send Message