ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ Αγγελική

Business Genre
Long Business Description

ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ Αγγελική , Συντονίστρια Διευθύντρια, Αναισθησιολογικό τμήμα, Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «ΚΑΤ»

Business Address
ΑΘΗΝΑ

Send Message