ΜΕΡΤΖΙΩΤΗΣ Νικόλαος

Business Genre
Long Business Description

MD, PhD,• Χειρουργός Ουρολόγος-Διδάκτωρ Παν/μιου Αθηνών
• Δ/ντής Ουρολογικής Κλινικής Επανορθωτικής & Χειρουργικής Ανδρολογίας Metropolitan General ,Αθήνα, • Ε.H.R.Institute of Urology UCL, Μεγ.Βρεττανία, Πρόεδρος Ελλ.Εταιρείας Εστιακής Θεραπείας
N.Mertziotis MD,PhD.Head of Reconstructive Urology and Surgical Andrology dpt.Metropolitan Gen.Hospital,Athens,Greece Ex.H.R.Institute of Urology,UCL,UK President of Hellenic Association of Focal Therapy

Business Address
ΑΘΗΝΑ

Send Message