ΒΟΣΚΑΡΙΔΟΥ Έρση

Business Genre
Long Business Description

ΒΟΣΚΑΡΙΔΟΥ Έρση Κέντρο Εμπειρογνωμοσύνης Σπανίων Αιματολογικών Νοσημάτων -Αιμοσφαιρινοπαθειών- Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» ,Αθήνα
Εrsi Voskaridou
Head of Expertise Center
in Rare Haematological Diseases-Haemoglobinopathies
Laiko General Hospital Αthens, GREECE

Business Address
ΑΘΗΝΑ

Send Message