ΑΣΒΕΣΤΑΣ Δημήτριος

Business Genre
Long Business Description

ΑΣΒΕΣΤΑΣ Δημήτριος, MD, FESC
Καρδιολόγος - Ηλεκτροφυσιολόγος Τμήμα Ηλεκτροφυσιολογίας Νοσοκομείο ΜΗΤΕΡΑ,Αθήνα

Business Address
ΑΘΗΝΑ

Send Message