2018 Τι νεότερο στην Παθολογία Αλλαγή στην Κλινική Πράξη Γ#Π 15!!

2018 Τι νεότερο στην Παθολογία Αλλαγή στην Κλινική Πράξη

ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ Σπυρίδων Καθηγητής ΕΚΠΑ Διευθυντής Β’Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Γ.Ν. Αθηνών
Καθηγητής ΕΚΠΑ Παθολόγος – Ηπατολόγος
Διευθυντής Β’Παθολογικής Κλινικής Ιπποκράτειο Γ.Ν. Αθηνών