Χρήση του Διαδικτύου-των-πραγμάτων για την Ανάπτυξη Ευφυών Ιατροφαρμακευτικών Συστημάτων Υπηρεσιών Β#Α Γ#Π Π#Η

Χρήση του Διαδικτύου-των-πραγμάτων για την Ανάπτυξη Ευφυών Ιατροφαρμακευτικών Συστημάτων Υπηρεσιών

ΒΩΡΟΣ Νικόλαος Dipl. Eng. PhD Διευθυντής ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Χρήστος PhD Ερευνητής Εργαστήριο Σχηματισμού Ενσωματωμένων Συστημάτων Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος
Dipl. Eng. PhD Διευθυντής Εργαστήριο Σχηματισμού Ενσωματωμένων Συστημάτων Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος
PhD Ερευνητής Εργαστήριο Σχηματισμού Ενσωματωμένων Συστημάτων Εφαρμογών Τμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος