Χειρουργική Αντιμετώπιση Υποτροπής Καλώς Διαφοροποιημένου Καρκίνου Θυρεοειδούς Κ#Σ Χ#Ε

Χειρουργική Αντιμετώπιση Υποτροπής Καλώς Διαφοροποιημένου Καρκίνου Θυρεοειδούς

ΖΩΓΡΑΦΟΣ Γεώργιος Διευθυντής Χειρουργικής Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ‘Γ. Γεννηματάς’
Διευθυντής Χειρουργικής Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών ‘Γ. Γεννηματάς’