Υποτροχαντήρια άτυπα κατάγματα ανεπάρκειας. Μια νέα οντότητα Ο#Η

Υποτροχαντήρια άτυπα κατάγματα ανεπάρκειας. Μια νέα οντότητα

ΚΑΠΕΤΑΝΟΣ ΓεώργιοςΟρθοπαιδικόςΟμότιμος καθηγητής ΑΠΘ.
Ορθοπαιδικός Ομότιμος καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ