Το Αντικείμενο της Νοσηλευτικής Αποκατάστασης – Η Σπουδαιότητα του Νοσηλευτικού Ιστορικού Ν#Η Α#Η Γ#Π 15!!

Το Αντικείμενο της Νοσηλευτικής Αποκατάστασης – Η Σπουδαιότητα του Νοσηλευτικού Ιστορικού

ΓΙΑΚΟΥΜΙΔΑΚΗΣ Κωνσταντίνος Νοσηλευτής MSc PhD Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής
Νοσηλευτής MSc PhD Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής