Τοπική Καταστροφή των Όγκων Συμπαγών Οργάνων ΧΗΜΕΙΟΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ Κ#Σ Μ#Ν Γ#Π 15!!

Τοπική Καταστροφή των Όγκων Συμπαγών Οργάνων ΧΗΜΕΙΟΕΜΒΟΛΙΣΜΟΣ

ΓΑΛΑΝΗΣ Σταύρος επεμβατικός Ακτινολόγος επιμελητής Β ΓΝ Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Θεσσαλονίκη
επεμβατικός Ακτινολόγος επιμελητής Β ΓΝ “Γ. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ” Θεσσαλονίκη