Τεχνική Δειγματοληψίας Κάτω Λιθοειδών Κόλπων BIPSS IPSS Β#Α

Τεχνική Δειγματοληψίας Κάτω Λιθοειδών Κόλπων BIPSS IPSS

ΓΡΑΒΑΝΗΣ Μιλτιάδης επεμβατικός Ακτινολόγος-Νευροακτινολόγος Επιμελητής Β΄ ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ Αθήνα Τμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας Αγγειογράφος
επεμβατικός Ακτινολόγος-Νευροακτινολόγος Επιμελητής Β΄ ΓΝΑ Γ. ΓΕΝΝΗΜΑΤΑΣ ΑθήναΤμήμα Επεμβατικής Ακτινολογίας Αγγειογράφος