Τα όρια της ενδοσκοπικής επινεφριδεκτομής στους όγκους των επινεφριδίων Χ#Ε

Τα όρια της ενδοσκοπικής επινεφριδεκτομής στους όγκους των επινεφριδίων

ΚΟΥΤΕΛΙΔΑΚΗΣ Ιωάννης Αναπλ.Καθηγητής Χειρουργικής Α.Π.Θ Θεσσαλονίκη
Χειρουργός Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Αναπλ. καθηγητής Χειρουργικής ΑΠΘ