Σκέψεις πάνω στην αιτιοπαθογένεια και την διατροφική αντιμετώπιση Δ#Δ

Παχυσαρκία και Διαβήτης.
Σκέψεις πάνω στην αιτιοπαθογένεια και την διατροφική αντιμετώπιση

ΦΑΣΟΥΛΑΡΗΣ Μιχαήλ Διαιτολόγος-Διατροφολόγος BSc MSc
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος BSc MSc