Προγεννητικός υπερηχογραφικός έλεγχος Π#Ε Β#Α

Προγεννητικός υπερηχογραφικός έλεγχος

ΜΠΟΤΣΗΣ Δημήτριος Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας ΕΚΠΑ
Καθηγητής Μαιευτικής και Γυναικολογίας ΕΚΠΑ