ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΣ Χειρουργική Αντιμετώπιση Χ#Ε Γ#Π

ΠΑΓΚΡΕΑΤΙΤΙΣ Χειρουργική Αντιμετώπιση

ΚΑΡΑΝΙΚΑΣ Μιχαήλ MSc PhD Γενικός χειρουργός Επίκουρος καθηγητής Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης Αλεξανδρούπολη
MSc PhD Γενικός χειρουργός Επίκουρος καθηγητής
Δημοκριτείου Πανεπιστημίου ΘράκηςΑλεξανδρούπολη