Ο ψυχογηριατρικός ασθενής στην ΠΦΥ Γ#Σ Ψ#Α Γ#Π 08!!

Ο ψυχογηριατρικός ασθενής στην ΠΦΥ

ΠΕΡΙΤΟΓΙΑΝΝΗΣ Βάιος MSc PhD Ψυχίατρος Επιστ. Υπεύθυνος ΚΜΨΥ Ι-Θ ΕΠΡΟΨΥΗ Ιωάννινα
Διδάκτωρ Πανεπιστημίου MSc PhD Ψυχίατρος
Επιστ. Υπεύθυνος ΚΜΨΥ Ι-Θ ΕΠΡΟΨΥΗ Ιωάννινα