ο ρόλος του Νοσηλευτή στους ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Ν#Η

ο ρόλος του Νοσηλευτή στους ασθενείς με Σακχαρώδη Διαβήτη
ΟΞΕΙΕΣ ΥΠΕΡΓΛΥΚΑΙΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

ΜΗΝΑΣΙΔΟΥ Ευγενία. Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης
Επικ. Καθηγήτρια Τμήμα Νοσηλευτικής ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης