Ο Άνθρωπος και το ΒιοΨυχοΚοινωνικό μοντέλο. Ο Ψυχοθεραπευτής στην ψυχοθεραπευτική σχέση Ψ#Α Γ#Π 08!!

Ο Άνθρωπος και το ΒιοΨυχοΚοινωνικό μοντέλο.
Ο Ψυχοθεραπευτής στην ψυχοθεραπευτική σχέση

ΤΣΙΛΙΚΑΣ Σωτήριος med MSc Κοινωνικής Ψυχιατρικής Διευθυντής Ψυχιατρικού Τμήματος Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
med MSc Κοινωνικής Ψυχιατρικής Διευθυντής Ψυχιατρικού Τμήματος
Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ VI ΤΕΨΥ Νομού Θεσσαλονίκης Νομού Χαλκιδικής