Οφέλη βαριατρικής χειρουργικής Δ#Δ Χ#Ε

Οφέλη βαριατρικής χειρουργικής

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ Κωνσταντίνος, Ενδοκρινολόγος
Ενδοκρινολόγος,SCOPE National Fellow Hon. Consultant Imperial College London,, SCOPE National Fellow in Obesity Clin. Fel. in Reproductive Endocrinology, NIH, USA Hon. Consultant in Bariatric Medicine Hammersmith Hospital, London, UK