Οστικοί δείκτες στη Θαλασσαιμία Ο#Η

Οστικοί δείκτες στη Θαλασσαιμία

ΤΕΡΠΟΣ Ευάγγελος Αναπληρωτής καθηγητής Αιματολογίας ΕΚΠΑ ΓΝ Αλεξάνδρα Αθήνα
PhD
Associate Professor of Hematology
Department of Clinical Therapeutics
University of Athens School of Medicine
Alexandra General Hospital Athens Greece
Honorary Senior Lecturer Faculty of Medicine
Imperial College London UK.