Νεότερα δεδομένα στην ομοιοστασία του φωσφόρου. Φωσφατονίνες – Αισθητήρες φωσφόρου

Νεότερα δεδομένα στην ομοιοστασία του φωσφόρου. Φωσφατονίνες – Αισθητήρες φωσφόρου

Dr ΤΟΥΡΝΗΣ Συμεών, Ενδοκρινολόγος
Ενδοκρινολόγος,Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών