Νευροφυσιολογικοί vs Νευροβιολογικοί Δείκτες ως Βιοδείκτες Διάγνωσης της νόσου ALZHEIMER Β#Π Μ#Ν Γ#Π 16!! Ψ#Α

Νευροφυσιολογικοί vs Νευροβιολογικοί Δείκτες ως Βιοδείκτες Διάγνωσης της νόσου ALZHEIMER

ΠΑΠΑΛΙΑΓΚΑΣ Βασίλειος Νευρολόγος Ακαδημαικός Υπότροφος ΑΠΘ Εργαστήριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη
Νευρολόγος Ακαδημαικός Υπότροφος ΑΠΘ Εργαστήριο Κλινικής Νευροφυσιολογίας ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη