Νευρογενής Ανορεξία (ANOREXIA NERVOSA) με την ευκαιρία παρουσίασης ενός περιστατικού Δ#Δ Π#Ε Ε#Α Ψ#Α

Νευρογενής Ανορεξία (ANOREXIA NERVOSA) με την ευκαιρία παρουσίασης ενός περιστατικού

Dr ΣΑΡΙΔΑΚΗ Κατερίνα, Ενδοκρινολόγος
Ενδοκρινολόγος,PhD Charring Cross and Westminster Medical School, London ,Δ/τρια του Β’ Ενδοκρινολογικού Τμήματος του Νοσοκομείου “Ευρωκλινική”
τ. Δ/τρια του Ενδοκρινολογικού Τμήματος του Βενιζελείου Νοσοκομείου (1990-2005),τ. Δ/τρια Ενδοκρινολόγος στο Νοσοκομείο ¨Σωτηρία¨ στην Αθήνα (2005-2007)