Μεταμοσχευτικός σακχαρώδης διαβήτης. Σύγκριση ανοσοκατασταλτικού σχήματος με Τακρόλιμους έναντι της κυκλοσπορίνης ΖΟΛΩΤΑ Αποστολία, Νεφρολόγος με την ομάδα μεταμοσχεύσεων του καθηγητή ΦΟΥΖΑ Ι. (Μυσερλής Γρ., Σολωνάκη Φ., , Γαργαβάνης Αθ., Καρακάση Κ., Τζιτζιλή Ε., Τσάκνη Αικ., Παληός Ηφ., Βασιλειάδου Στ., Παπαγιάννης Ανδρ., Αντωνιάδης Νικ., Σαλβερίδης Νικ., Ντάβλης Μερκ., Μαρκόπουλος Ι., Κατσίκα Ε., Φίλης Δ., Φούζας Ι.) Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης Β#Α

Μεταμοσχευτικός σακχαρώδης διαβήτης. Σύγκριση ανοσοκατασταλτικού σχήματος με Τακρόλιμους έναντι της κυκλοσπορίνης

ΖΟΛΩΤΑ Αποστολία Νοσηλεύτρια με την ομάδα μεταμοσχεύσεων του καθηγητή ΦΟΥΖΑ Ι. Μυσερλής Γρ. Σολωνάκη Φ. Γαργαβάνης Αθ. Καρακάση Κ. Τζιτζιλή Ε. Τσάκνη Αικ. Παληός Ηφ. Βασιλειάδου Στ. Παπαγιάννης Ανδρ. Αντωνιάδης Νικ. Σαλβερίδης Νικ. Ντάβλης Μερκ. Μαρκόπουλος Ι. Κατσίκα Ε. Φίλης Δ. Φούζας Ι. Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης
Νοσηλεύτρια με την ομάδα μεταμοσχεύσεων
. Χειρουργική Κλινική Μεταμοσχεύσεων ΑΠΘ Ιπποκράτειο ΓΝ Θεσσαλονίκης