Κολπικός Τοκετός μετά από Καισαρική Τομή Γ#Π 18!!

Κολπικός Τοκετός μετά από Καισαρική Τομή

ΦΑΡΜΑΚΙΔΗΣ Γεώργιος PhD Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας και Εμβρυομητρικής ιατρικής Πανεπιστημίου Stony-Brook N.Y. U.S.A. ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ Αθήνα
Καθηγητής Μαιευτικής – Γυναικολογίας
Εμβρυομητρικής ιατρικής
Πανεπιστημίου Stony-Brook N.Y. U.S.A.
ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ