Θεραπεία Ομόζυγου Οικογενούς Υπερχοληστερολαιμίας FH Ο ρόλος της LDL πλασμαφαίρεσης

Θεραπεία Ομόζυγου Οικογενούς Υπερχοληστερολαιμίας FH
Ο ρόλος της LDL πλασμαφαίρεσης

Dr ΚΟΛΟΒΟΥ Γενοβέφα Καρδιολόγος-Λιπιδιολόγος
Καρδιολόγος Διδάκτωρ ΕΚΠΑ FESC SFASA FRSH Διευθύντρια Καρδιολογικού Τομέα Υπεύθυνη Προληπτικής Καρδιολογίας και Εξωτερικών Ιατρείων
Ωνάσειο Καρδιοχειρουργικό Κέντρο