Η πρόσληψη βάρους στη διαδικασία διακοπής καπνίσματος το πρόβλημα στις σωστές διαστάσεις του Γ#Π Δ#Δ 09!!

Η πρόσληψη βάρους στη διαδικασία διακοπής καπνίσματος
το πρόβλημα στις σωστές διαστάσεις του

ΙΩΑΚΕΙΜΙΔΗΣ Νικόλαος Καρδιολόγος Eπιστημονικός Συνεργάτης της Α΄Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής Ιπποκρατείου νοσοκομείου Αθηνών Μονάδα Διακοπής Καπνίσματος
Καρδιολόγος Eπιστημονικός Συνεργάτης της Α΄Πανεπιστημιακής Καρδιολογικής Κλινικής Ιπποκρατείου νοσοκομείου Αθηνών Μονάδα Διακοπής Καπνίσματος