Η εκπληκτική σχέση σκελετού, τέχνης και οστεοπορωτικού κατάγματος Π#Θ

Η εκπληκτική σχέση σκελετού, τέχνης και οστεοπορωτικού κατάγματος

ΜΕΡΟΣ 1ο

Dr ΛΑΤΣΟΣ Γεώργιος, Ορθοπεδικός, Θεσσαλονίκη
Ορθοπεδικός, Θεσσαλονίκη

ΜΕΡΟΣ 2ο