Επινεφριδεκτομή στο σύνδρομο Conn Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα Χ#Ε

Επινεφριδεκτομή στο σύνδρομο Conn Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα

ΚΑΠΙΡΗΣ Στυλιανός FACS Χειρουργός Διευθυντής Γ΄ Χειρουργικού Τμήματος και Μονάδας Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Αθήνα
FACS Χειρουργός Διευθυντής Γ΄Χειρουργικού Τμήματος και
Μονάδας Λαπαροσκοπικής Χειρουργικής
ΓΝΑ Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ Αθήνα