Επαρκής Ογκολογικά Παγκρεατεκτομή-Βελτιωση Εξαιρεσιμότητα Κ#Σ Χ#Ε Γ#Π 03!!

Επαρκής Ογκολογικά Παγκρεατεκτομή-Βελτιωση Εξαιρεσιμότητας

ΑΓΑΛΙΑΝΟΣ Χρήστος Γενικός Χειρουργός Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών
Γενικός Χειρουργός Ναυτικό Νοσοκομείο Αθηνών