Ενεργειακή ομοιόσταση Δ#Δ Α#Η

Ενεργειακή ομοιόσταση

ΜΙΧΑΛΑΚΗΣ ΚωνσταντίνοςΕνδοκρινολόγος
ΕνδοκρινολόγοςSCOPE National Fellow
Hon. Consultant
Imperial College London SCOPE National Fellow in Obesity
Clin. Fel. in Reproductive Endocrinology NIH USA
Hon. Consultant in Bariatric Medicine
Hammersmith Hospital London UK