Ελεύθερο Εμβρυικό DNA ffDNA στον Προγεννητικό Έλεγχο Κ#Η Β#Α Γ#Π 21!!

Ελεύθερο Εμβρυικό DNA ffDNA στον Προγεννητικό Έλεγχο

ΠΑΠΟΥΛΙΔΗΣ Ιωάννης BSc MSc ErCLG ΓΕΝΕΤΙΣΤΗΣ EBMG Certified ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ “ACCESS TO GENOME - ATG”
BSc MSc ErCLG ΓΕΝΕΤΙΣΤΗΣ EBMG Certified ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ “ACCESS TO GENOME – ATG”