Εισαγωγή στην γήρανση και την ψυχολογία της γήρανσης Γ#Σ Α#Η

Εισαγωγή στην γήρανση και την ψυχολογία της γήρανσης

Dr ΖΗΣΗ Βασιλική αναπληρώτρια καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ
PhD αναπληρώτρια καθηγήτρια ΤΕΦΑΑ Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Associate professor
Erasmus Departmental Coordinator
School of Physical Education and Sport Science
University of Thessaly