Είναι εφικτό να θέτουμε στόχους στη θεραπεία της οστεοπόρωσης? Ο#Η

Είναι εφικτό να θέτουμε στόχους στη θεραπεία της οστεοπόρωσης

ΜΑΚΡΑΣ Πολυζώης Ενδοκρινολόγος 251 Γεν. Νοσοκ. Αεροπορίας
Ενδοκρινολόγος 251 Γεν. Νοσοκ. Αεροπορίας