ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ. Ο Ρόλος Του Ψυχολόγου Ψ#Α Ε#Α Γ#Π 20!!

ΔΙΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΡΑΥΜΑΤΙΑ.
Ο Ρόλος Του Ψυχολόγου

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ Θεόδωρος Ψυχολόγος Γ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.Τ Αθήνα
ΨυχολόγοςΓ.Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α.Τ Αθήνα Κοινωνιολόγος-Οικογενειακός Θεραπευτής