Διατήρηση της γονιμότητας σε νεαρούς άνδρες πάσχοντες από καρκίνο του όρχεως Κ#Σ Β#Α

Διατήρηση της γονιμότητας σε νεαρούς άνδρες πάσχοντες από καρκίνο του όρχεως

ΑΝΔΡΕΑΔΑΚΗΣ Σωτήρης Χειρουργός Ουρολόγος FEBU Κιλκίς
Χειρουργός Ουρολόγος Ανδρολόγος
Fellow of the European Board of Urology
Κιλκίς