Γυναίκες με PCOS στην εμμηνόπαυσηΑνδρογονικό και μεταβολικό προφίλ Γ#Π 18!!

Γυναίκες με PCOS στην εμμηνόπαυσηΑνδρογονικό και μεταβολικό προφίλ

ΜΑΣΤΟΡΑΚΟΣ Γεώργιος Ενδοκρινολόγοςκαθηγητής Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ
Ενδοκρινολόγοςκαθηγητής Ενδοκρινολογίας ΕΚΠΑ. 2η Γυναικολογική και Μαιευτική κλινικήΑρεταίειον Νοσοκομείο Αθήνα