Γενετική της υπογονιμότητας Β#Α Γ#Π 21!!

Γενετική της υπογονιμότητας

ΓΕΩΡΓΙΟΥ Ιωάννης Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Καθηγητής Ιατρικής Γενετικής και Ανθρώπινης Αναπαραγωγής Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Ιωαννίνων
Πτυχίο Βιολογίας από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης το 1981. Εκπαιδεύτηκε στην Πρόληψη της Μεσογειακής Αναιμίας και των Αιμοσφαιρινοπαθειών στο Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας στο Λαϊκό Νοσοκομείο Αθηνών και ανέλαβε τη Μονάδα Πρόληψης Μεσογειακής Αναιμίας και Αιμοσφαιρινοπαθειών Ιωαννίνων. Εκπόνησε Διδακτορική διατριβή στο Ιατρικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και αργότερα έκανε μεταδιδακτορική έρευνα στο Ινστιτούτο Μοριακής Βιολογίας και Βιοτεχνολογίας Κρήτης. Το 1991 εκλέχτηκε λέκτορας στην Ιατρική Ιωαννίνων και δημιούργησε τη Μονάδα Ιατρικής Γενετικής και Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Εκπαιδεύτηκε επίσης σε Πανεπιστημιακά Κέντρα του εξωτερικού και από το 2000 ως το 2001 στο Πανεπιστημιακό Ολανδόφωνο Νοσοκομείο των Βρυξελλών στην Προεμφυτευτική Γενετική Διάγνωση