Αντιμετώπιση των Μεταβολικών Ανεπιθύμητων Ενεργειών από τα Νεώτερης Γενιάς Αντιψυχωτικά Ψ#Α Γ#Π 08!!

Αντιμετώπιση των Μεταβολικών Ανεπιθύμητων Ενεργειών από τα Νεώτερης Γενιάς Αντιψυχωτικά

ΚΑΡΑΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Γρηγόριος Ψυχίατρος - Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ. Γ’ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη
Ψυχίατρος – Επιμελητής Β’ Ε.Σ.Υ. Γ’ Ψυχιατρική Κλινική Α.Π.Θ. Π.Γ.Ν. ΑΧΕΠΑ Θεσσαλονίκη