Αντιμετώπιση του Γηριατρικού Χειρουργικού Ασθενή Χ#Ε Γ#Σ Γ#Π 15!!

Αντιμετώπιση του Γηριατρικού Χειρουργικού Ασθενή

ΧΑΡΛΑΥΤΗΣ Νικόλαος MD FACS ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Π.Θ
MD FACS ΟΜΟΤΙΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Α.Π.Θ Διευθυντής Προγράμματος A.T.L.S.